Nòg een voordeel van SGLT2-remmers?

Uit de Framingham Heart blijkt dat het individuele risico op dementie de afgelopen jaren waarschijnlijk aan het afnemen is. Echter, door de vergrijzing neemt de totale hoeveelheid mensen met dementie juist toe. Omdat de prevalentie van diabetes ook sterk toeneemt en geassocieerd is met dementie, ligt het voor de hand om te onderzoeken of de (inmiddels niet meer zo) nieuwe glucose verlagende middelen een effect hebben op het dementie risico.

In deze interessante studie in Diabetes Care, hebben Wu en collega’s onderzocht of SGLT2-remmers versus DPP4 remmers het risico op dementie verlagen in oudere patiënten (boven de 66 jaar oud). Dit bleek inderdaad het geval in een zeer groot sample van meer dan 100.000 mensen uit Ontario, Canada. Er werd een vergelijking gemaakt tussen 70390 mensen die een nieuw recent DPP4 remmer kregen vergeleken met 36513 mensen met een nieuw recept SGLT2-remmer kregen, tussen 2016 en 2021. Om een causaal verband iets aannemelijker te maken werd er een jaar gewacht voordat de onderzoekers het verschil in nieuwe dementie diagnosen ging vaststellen.

Hierbij werd 20% minder dementie gezien in de mensen die een SGLT2-remmer hadden voorgeschreven gekregen. Opvallend was dat het effect werd gezien voor dapagliflozine en empagliflozine maar niet voor canagliflozine. Hoewel deze resultaten erg interessant zijn, geven de auteurs terecht aan dat een prospectieve klinische trial noodzakelijk is om tot een bewijs te komen. Hierbij is het ook erg interessant om te speculeren of dit mogelijke voordeel van SGTL2-remmers ook zal gelden voor mensen zonder diabetes.

Klik hier voor het volledige artikel

Referentie

Che-Yuan Wu et al; Association of Sodium–Glucose Cotransporter 2 Inhibitors With Time to Dementia: A Population-Based Cohort Study. Diabetes Care 1 February 2023; 46 (2): 297–304. https://doi.org/10.2337/dc22-1705

Wellicht vindt u dit ook interessant

Plaats een reactie

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Agenda

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult