Nieuwe tool! Vergoedingstabel met de verschillende diabetesgeneesmiddelen

Diabetesgeneeskunde lanceert een handige vergoedingstabel met een overzicht van diabetesgeneesmiddelen en combinaties voor de behandeling van diabetes type 2.

Klik hier voor de tabel

Diabetesgeneeskunde (DBGK) vergoedingstabel:
Handig hulpmiddel voor het toepassen van de nieuwe diabetesrichtlijn.
De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe richtlijn:
• het nieuwe medicamenteuze stappenplan voor mensen met T2DM en een zeer hoog cardiovasculair risico, nierschade of hartfalen.

De recente literatuur laat juist voor deze groepen patiënten winst zien op:
• overleving
• afname MACE
• vermindering progressie nierfalen
• vermindering van opnames als gevolg van hartfalen

Dit zijn allemaal klinisch relevante eindpunten. Het is dan ook goed dat richtlijnmakers, het Zorginstituut en verzekeraars gezamenlijk in de Ronde Tafel voor elkaar hebben gekregen dat vergoedingen direct aansluiten op de richtlijn.

Wij hopen dat deze vergoedingstabel u helpt bij de behandeling van uw type 2 diabetes patiënt in de praktijk!

Namens de redactie van Diabetesgeneeskunde,
Dr. Bert Jan Potter van Loon, internist-nefroloog OLVG

Plaats een reactie

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult