Nierfunctie verbetert significant na gastric bypass

Na een gastric bypass verbetert de nierfunctie. Is het mogelijk al vóór de operatie te voorspellen wat de achterliggende redenen hiervoor zijn? Dit is onderzocht in een studie met 109 mensen met obesitas die een Roux-en-Y Gastric Bypass ondergingen.

Studieopzet

In een cohortstudie is bij 109 mensen met obesitas vóór de RYGB en 12 maanden daarna de eGFR bepaald. Zij zijn afhankelijk van hun eGFR verdeeld in drie subgroepen: normofiltratie, hypofiltratie en hyperfiltratie. Het primaire eindpunt was de variatie in GFR (%GFR), bepaald aan de hand van de CKD-EPI formule (Chronic Kidney Disease – Epidemiology Collaboration). Hierbij is gekeken naar het serum creatinine, etniciteit en geslacht.

Resultaten

De gemiddelde leeftijd was 38,3 jaar (± 10.3 jaar), 77% was vrouw, 52,3% had hypertensie en 27,5% had type 2 diabetes. Een jaar na de RYGB was het gemiddelde BMI gedaald van 36.7 kg/m2 (±3.6) naar 28.8 kg/m2 (±3.3) (p<0.001). Voor de operatie is bij 37,6% van de mensen hypofiltratie vastgesteld, bij 47,7% normofiltratie en bij 14,7% hyperfiltratie. De totale GFR steeg met 10,9% van 95,5 mL/min/1,73 m2 (±19) naar 104 (±16,4) mL/min/1,73 m2 (p<0,001). In de hypo- en normofiltratiegroepen was er na de operatie een negatieve correlatie tussen de %GFR en de leeftijd (R=-0.328, p=0.036; en R=-0.355, p=0.004, respectievelijk) en de postoperatieve GFR (R=-0.436, p=0.04; en R=-0.528, p < 0.001, respectievelijk).

Bron: NHG-Standaard Chronische nierschade.

Conclusie

RYGB leidde tot een significante verbetering van de nierfunctie, vooral bij patiënten met een slechtere preoperatieve nierfunctie. Een jongere leeftijd bleek in de hypofiltratie- en normofiltratie-subgroepen tot betere resultaten te leiden.

Bron: Milena Silva Garcia et al.  Influence of Roux-en-Y Gastric Bypass and Identification of Pre-Operative Predictors of Improvement. Obes Surg. Nov 2019 DOI: 10.1007/s11695-019-04249-w

Wellicht vindt u dit ook interessant

Plaats een reactie

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult