Meer inzicht in patiëntenpopulatie met Charcot-voet

Een Charcot-voet (CF) is een zeldzame, maar ernstige complicatie bij diabetespatiënten die kan leiden tot ernstige destructie van de botten en de gewrichten van de voet en/of de enkel. Wat zijn de kenmerken van de patiënten met CF? Dat is onderzocht bij 774 patiënten uit 8 diabetische voetklinieken in 6 landen, het grootste cohort CF-patiënten ooit.

Merendeel CF bij diabetes type 2

Het doel van deze studie was om de baselinekenmerken van patiënten met CF vast te leggen. De gemiddelde leeftijd van de patiënten was 56,5 jaar, 70,5% was man en het merendeel had diabetes type 2 (83,2%). Bij de diagnose van CF was de gemiddelde leeftijd 54,5 jaar, de gemiddelde diabetesduur 17,3 jaar en het HbA1c 64 mmol/mol (8%).

Antropometrische kenmerken

Wat betreft de antropometrische kenmerken waren de gemiddelde lengte, het gewicht en het BMI respectievelijk 169,4 cm, 84,4 kg en 28,97 kg/m2. De meeste patiënten hadden hypertensie (74,5%), een kwart van hen was actief roker of ex-roker (25,2%) of gebruikte alcohol (23,3). De minderheid had een eerdere medische voorgeschiedenis van perifeer vaatlijden (19,7%), coronaire hartziekte (17,5%) of een beroerte (5,4%).

Middenvoet frequente locatie

Van de microvasculaire complicaties kwam neuropathie het meest voor (89%) onder, gevolgd door retinopathie (60%) en nefropathie (45%). Een voetzweer was aanwezig bij ongeveer de helft van de patiënten (48,5%), terwijl CF gelijk verdeeld was over de voeten (rechtervoet 49%, linkervoet 44% en bilateraal 6,5%). Bij een meerderheid van de patiënten waren de middenvoet (65%), voorvoet 18%, achtervoet 13,9% en meervoudige gewrichten betrokkenheid (2,6%).

CF bij diabetes type 1

Patiënten met diabetes type 1 werden op jongere leeftijd gediagnosticeerd met CF in vergelijking met type 2 diabetespatiënten (46,9 vs. 57,9 jaar, p<0,001), hadden een lager BMI (26,6 vs. 29,5 ± 8,0 kg/m2, p = 0,001) en een langere diabetesduur (29,0 vs 14,0 jaar, p<0,001). Er werden geen verschillen gevonden tussen diabetes type 1 en type 2 voor wat betreft het HbA1c. Ook waren er geen significante verschillen tussen mannen en vrouwen wat betreft de leeftijd bij CF-diagnose, BMI of HbA1c. Wel hadden mannen minder lang diabetes op het moment dat zij de diagnose kregen, namelijk 15 jaar bij mannen vs. 17 jaar bij vrouwen (p = 0,037).

De studie laat zien dat:

  • CF het meeste voorkomt bij mannen en bij mensen met een langere diabetesduur
  • vaak gepaard gaat met microvasculaire complicaties
  • de helft van de patiënten voetzweren heeft bij CF-diagnose
  • het beide voeten in gelijke mate treft; de frequentere locatie is in de middenvoet.

Tentolouris N, C. Siafarikas C, Dubský M, et al. Walking towards better treatments for diabetic feet and neuropathy. OP 05 abstract 27 https://cattendee.abstractsonline.com/meeting/10899/Session/112Onderkant formulier

Wellicht vindt u dit ook interessant

Plaats een reactie

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult