Jason Doppenberg wint Gerritzen prijs 2022 voor onderzoek naar eilandjesisolatie

Hoe kunnen we een zo hoog mogelijk aantal vitale, goed functionerende eilandjes van Langerhans isoleren uit het bestaande potentiële donorbestand? Dat is de centrale vraag in het onderzoek waar Jason Doppenberg de dr. F. Gerritzen-prijs voor heeft ontvangen. Nu al verloopt het isolatieproces in het LUMC efficiënter dankzij dit onderzoek, wat perspectief biedt voor mensen met type 1-diabetes. 

Het proefschrift getiteld Functional Islets and Where to Find Them omvat onderzoeken naar methoden en manieren om het isolatieproces te verbeteren. Eerst wordt in kaart gebracht wat de uitdagingen in het veld zijn. Daarna wordt gekeken welke pancreassen de beste isolatieresultaten geven. Hiervoor heeft Jason een zgn. donor risk index ontwikkeld waarmee het lab kan bepalen welke pancreassen het best geselecteerd kunnen worden voor klinische isolatie. Ook is onderzocht of de pancreassen van donoren na circulatoir overlijden geschikt zijn voor isolatie en transplantatie. Het aantal eilandjes dat geïsoleerd kan worden, blijkt lager, maar de eilandjes zelf functioneren net zo goed, zowel buiten het lichaam als in patiënten. Daarnaast wordt onderzocht of machinale perfusie tijdens preservatie een werkbare methode is om het orgaan vitaal te houden voordat de isolatie begint.

PRISM

Het proefschrift sluit af met een nieuwe methode voor eilandjesisolatie, genaamd de PancReatic Islet Separation Method (PRISM). Deze methode standaardiseert, versnelt en automatiseert het isolatieproces terwijl de steriliteit wordt verhoogd. Deze efficiëntere methode van isoleren geeft vergelijkbare functionaliteit en aantallen eilandjes als de traditionele isolaties. Het LUMC gebruikt de opgedane kennis om verdere stappen te zetten in de ontwikkeling van een machine die de PRISM-methode gebruikt.

Feestelijke afsluiting

Doppenberg is enorm blij met de prijs. “Dit is echt een geweldige bekroning op het werk dat ik heb mogen doen om de zorg voor mensen met type 1-diabetes te verbeteren. Ik heb er keihard voor gewerkt en heb mijn verdediging moeten doen in de coronatijd. Hierdoor kon ik mijn proefschrift niet in een academiegebouw vol vrienden, familie en collega’s verdedigen en vieren. Met deze prijs kan ik mijn PhD-tijd op een minder ingetogen wijze afsluiten! Het beeldje en de eer zullen een prominente plaats krijgen in mijn kantoor, herinneringen en CV.”

Geldbedrag

Aan de Gerritzen prijs is een geldbedrag verbonden van 5000 euro. Jason wil met dit bedrag onder meer een leiderschapstraining volgen om in de komende jaren studenten, analisten, en hopelijk in de toekomst ook eigen PhD-studenten goed te kunnen begeleiden. “Verder zou ik graag naar het IPITA-IXA-CTRMS congres 2023 willen gaan. Dit is het belangrijkste congres op het gebied van eilandjestransplantatie wereldwijd en is helaas prijziger dan mijn huidig werkbudget toelaat.”

De overige genomineerden waren:

  • Sofia Thomaidou – Mechanisms of autoantigen generation in Type 1 Diabetes
  • Marcel Muskiet – Incretin-based therapies and the kidney

Wellicht vindt u dit ook interessant

Plaats een reactie

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Agenda

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult