Is type 1 diabetes cardiovasculair onschuldiger dan type 2 diabetes?

Bij de meeste personen met cardiovasculaire of renale aandoeningen en diabetes mellitus betreft het type 2 diabetes (T2DM). Echter, hoe groot is het risico op deze aandoeningen bij type 1 diabetes (T1DM)? Met de verbeterde behandelingen van de laatste decennia (bloeddrukverlaging, RAAS-remming, lagere HbA1c waarden, cholesterolverlaging) is de prognose van T1DM verbeterd, maar nog steeds is er ten opzichte van personen zonder diabetes een verhoogd risico. Is dit risico ook hoger of lager dan bij T2DM? Dit is nooit head-to-head onderzocht.

Methoden

De landelijke registratie van alle volwassenen met T1DM en T2DM in Noorwegen en Zweden werd geanalyseerd; dit betrof bijna 60.000 personen met T1DM en 484.000 personen met T2DM. Vanaf december 2013 werd over een gemiddelde periode van 2,6 jaar iedereen uit deze groep gevolgd en werden prevalentie en incidentie van myocardinfarct, hartfalen, CVA, chronische nierziekte, cardiovasculaire dood en totale sterfte geregistreerd. Er werd voor leeftijdscohorten van 5 jaar gecorrigeerd en het risico op een van bovengenoemde eindpunten werd vergeleken tussen de T1DM en de T2DM populatie.

Resultaten

Binnen de leeftijdscohorten 65-79 jaar kwam hartfalen meer voor bij T1DM dan bij T2DM (1,3-1,4x), myocardinfarct meer tussen 55 en 79 jaar bij T1DM in vergelijking met T2DM (1,3-1,8x) en CVA meer tussen 40 en 54 jaar (1,4-1,7x). Chronische nierziekte kwam op alle leeftijden meer voor bij T1DM dan bij T2DM (1,4-3x). Totale sterfte bij personen >50 jaar was hoger voor T1DM dan voor T2DM (x 1,2-1,5). Bij cardiovasculaire sterfte was er alleen een trend, hetzelfde als bij totale sterfte.

Discussie

Het sterke van deze studie is dat het onderzoek met eigentijdse real-time data is uitgevoerd van twee gehele populaties. Ook het betrekken van diabetesduur bij T1DM in de analyse (wat een risicofactor is voor zowel nierziekte als cardiovasculair lijden) draagt bij aan de sterkte van de studie. Bij T2DM was dit niet goed mogelijk, omdat daar vaak het ontstaan van diabetes veel eerder plaatsvindt dan het tijdstip van diagnosestelling. Zwakten van de studie zijn het niet kunnen meenemen van data van HbA1c, bloeddruk, lipiden, gewicht, sociale status en lifestyle gegevens. Desalniettemin, het grote aantal patiënten en de complete dekking van 2 landen leveren toch voldoende betrouwbaarheid op.

Conclusie van de auteurs

Over alle leeftijdsgroepen genomen hebben personen met T1DM meer kans op ‘cardiorenale aandoening’ dan personen met T2DM; op jongere leeftijd juist meer kans op CVA dan T2DM en op middelbare tot oudere leeftijd juist meer kans op myocardinfarct en totale sterfte. De totale last van cardiorenale en cardiovasculaire ziekten was groter bij T1DM dan bij T2DM en de auteurs pleiten dan ook voor het zoeken naar betere preventie.

Referentie

Cardiovascular and Renal Disease Burden in Type 1 Compared With Type 2 Diabetes: A Two-Country Nationwide Observational Study, Kristófi R., et al, Diabetes Care May 2021, 44 (5) 1211-1218; DOI: 10.2337/dc20-2839

Plaats een reactie

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult