Een hybride closed-loop systeem: ook voor jonge kinderen met type 1 diabetes?

Bij jonge kinderen met type 1 diabetes zijn er meerdere redenen om snel te starten met geautomatiseerde insulinetoediening (AID). Denk bijvoorbeeld aan de sterke variabiliteit in insulinebehoefte door onvoorspelbaarheid qua eetgedrag en lichamelijke activiteit. Ook angst voor met name nachtelijke hypoglycemieën komt bij veel ouders / verzorgers voor en zal mede in de hand werken dat de aanbevolen glycemische doelen niet gehaald worden.  Momenteel is door beperkingen van de officiële indicaties voor de beschikbare hybrid closed loop systemen (bijvoorbeeld een minimaal nodige insuline dagdosering of lichaamsgewicht) de toepassing nog beperkt mogelijk bij jonge kinderen. Hieronder vindt u een samenvatting van een studie waarin hybride closed-loop therapie werd vergeleken met de meer gebruikelijke sensor-augmented pomp behandeling bij jonge kinderen. Ter verduidelijking: een hybride closed-loop systeem (ook wel artificiële pancreas genoemd) past via een algoritme automatisch de insuline afgifte aan op basis van actuele sensor glucose waarden.

Methoden

Voor dit gerandomiseerde, multicentrische, cross-over onderzoek werden kinderen met type 1 diabetes van 1 tot 7 jaar in een aantal Europese landen gerekruteerd die al met een insuline pomp behandeld werden. De deelnemers ondergingen gerandomiseerd twee 16 weken durende behandelingen waarbij het closed-loop system vergeleken werd met de sensor-augmented pomp behandeling (= controlegroep). Het betrof het CamAPS Fx systeem, waarbij de closed loop functionaliteit uit of aan stond. Dit systeem draait het Cambridge predictive control algoritme op een smartphone die verbonden is met de dexcom G6 sensor en een Dana insulinepomp.

Het primaire eindpunt was het verschil in percentage tijd binnen het doelgebied (time in range (TIR)) d.w.z. tussen 3,9 en 10.0 mmol/l tijdens elke 16 weekse periode.  De analyse werd uitgevoerd op basis van intentie tot behandeling. Secundaire eindpunten waren percentage tijd doorgebracht in hyperglycemie (TAR, glucose >10,0 mmol/l), HbA1c en percentage tijd doorgebracht in het hypoglycemische gebied (TBR, glucose <3,9 mmol/l). De veiligheid van beide behandelingen werd vergeleken.

Resultaten

Er werden 74 deelnemertjes gerandomiseerd. De gemiddelde leeftijd was 5.6±1.6 jaar. Het HbA1c bij het begin bedroeg 7.3±0.7%. Het percentage tijd binnen het doelgebied was 8.7 procentpunt hoger (95% betrouwbaarheids-interval (CI): 7.4 tot 9.9) tijdens de closed-loop periode dan tijdens de controle periode (P<0.001). Het gemiddelde verschil (closed-loop versus controle) in het percentage tijd doorgebracht in het hyperglycemische gebied was −8.5 procentpunt (95% CI, −9.9 tot −7.1), het verschil in HbA1c was −0.4 procentpunt (95% CI, −0.5 tot −0.3) en het verschil in de gemiddelde sensor glucose concentratie was −0,7 mmol/l (95% CI -0.8 tot -0.5) (P<0.001 voor alle vergelijkingen). De tijd doorgebracht in het hypoglycemische gebied was in de twee soorten behandeling vergelijkbaar (P= 0.74). De mediane tijd doorgebracht in de closed-loop arm tijdens de 16 weken closed-loop episode bedroeg 95% (interquartiele gebied: 92 tot 97). Er deed zich één ‘serious adverse event’ voor (d.w.z. een ernstige hypoglycemie) tijdens de closed-loop episode.

Stippellijnen: de grenzen van de glucose range voor bepaling van TIR (3.9 en 10 mmol/L)

Bespreking

De auteurs concluderen dat een hybride closed-loop behandeling de glycemische controle bij heel jonge kinderen met type 1 diabetes significant verbetert zonder toename van de tijd doorgebracht in hypoglycemie. Dat is vanzelfsprekend winst. De 8.7% punt langer verblijf in het doelgebied komt overeen met 125 minuten per dag: een relevant verschil. Een beperking van deze studie is dat het een groep geselecteerde patiënten betrof: alle kinderen waren immers tevoren, na zorgvuldige selectie, in aanmerking gekomen voor behandeling met de sensor-augmented pomp. Aan de andere kant blijkt het CamAPS closed loop systeem in ook al behoorlijk goed geregelde kinderen toch nog winst te kunnen brengen: een extra argument om deze innovatieve techniek te omarmen en – mogelijk zelfs vanaf de diagnose – ten goede te laten komen aan de allerjongsten met type 1 diabetes.

*De Danapomp is in Nederland nog niet verkrijgbaar.

Referentie

Ware J. et al. N Engl J Med 2022;386:209-19

Wellicht vindt u dit ook interessant

Plaats een reactie

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Agenda

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult