De medicamenteuze behandeling van zeerhoogrisicopatiënten met diabetes mellitus type 2

De nieuwe richtlijn ‘Medicamenteuze behandeling bij zeerhoogrisicopatiënten met diabetes mellitus type 2’ is vandaag gepubliceerd. Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) hebben, onder begeleiding van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten, de voordelen en nadelen van SGLT2-remmers en GLP-1 receptoragonisten in kaart gebracht. Hetgeen geresulteerd heeft in deze nieuwe richtlijn.

De nieuwe richtlijn gaat over de medicamenteuze behandeling van patiënten met DM2 en een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten. Dit zijn patiënten met eerder doorgemaakte hart- en vaatziekten, patiënten met chronische nierschade met een matig tot sterk verhoogd cardiovasculair risico en patiënten met hartfalen.

Op de afgelopen Internistendagen is een symposium georganiseerd waarin Dr. Erik Serné (internist) en Dr. Bertien Hart (huisarts) de richtlijn bespreken.

https://diabetesgeneeskunde.nl/arts/de-nieuwe-richtlijn-een-stap-voorwaarts-in-de-behandeling-van-diabetes-type-2/

Wellicht vindt u dit ook interessant

Plaats een reactie

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Agenda

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult