Closing the loop

In deze korte educatie-video bespreekt dr. Arianne van Bon vier onderzoeken naar closed loop systemen die gepresenteerd zijn tijdens de EASD. Over een aantal jaren zal de keuze voor patiënten in deze systemen toenemen en op die manier kan de patiënt kiezen welk systeem het beste bij hem past.

Plaats een reactie

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult