Blended care is the key: over het gebruik van technologie bij de preventie van diabetes type 2

Technologie wordt breed ingezet bij de preventie van diabetes. Het wordt gebruikt als population management tool om mensen met een hoog risico op diabetes type 2 te identificeren, voor zelfmonitoring, het betrokken houden van patiënten tussen consulten in en peer support. Tijdens de ADA 2021 gaf Anne M. Wolf van de University of Virgin een presentatie over het gebruik van technologie bij de preventie van diabetes. Wat werkt wel en wat niet? Hierbij focuste Wolf zich op gewichtsverlies en zelfmanagement. Dit zijn de kernboodschappen uit haar lezing.

  • Bij face-to-face zelfmanagement programma’s gebruiken zorgprofessionals vaak een theoretisch raamwerk. Ze denken goed na over de opzet en het doel dat ze willen bereiken. Echter, wanneer het om e-health gaat (het gebruik van digitale toepassingen in de zorg) wordt een theoretisch raamwerk maar zelden gebruikt.
  • Wanneer e-health alleen wordt toegepast, heeft dit vaak weinig effect. Wordt er een andere interventie aan toegevoegd, bijvoorbeeld persoonlijk contact, dan wordt er meer effect gevonden. Wolf heeft het hierbij over interventies die gericht zijn op gewichtsreductie.
  • Door de grote heterogeniteit tussen de interventies is het lastig om goed te kunnen onderscheiden wat nu werkt en wat niet.
  • Wat betreft sociale ondersteuning komt naar voren dat de feedback persoonlijk moet zijn om effectief te zijn. Standaard feedbackteksten werken niet.
  • Blended care in de vorm van e-health in combinatie met een coach (persoon of robot) lijkt het meest effectief.
  • Volgens diverse studies zijn dit de kernelementen van een succesvolle interventie: zelfmonitoren (van voedselinname), persoonlijke feedback en communicatie met de aanbieder/zorgverlener, een individueel op maat gemaakt programma, sociale ondersteuning en een gestructureerd programma. Het combineren van de kernelementen leidt tot de beste resultaten.
  • Mensen starten vaak vol enthousiasme met een e-health interventie. Het vasthouden van de betrokkenheid is echter lastig. Persoonlijke feedback en automatisch tracken helpen hierbij.
  • Technologie kan worden gebruikt om op te schalen en om in contact te komen met subgroepen die geografisch lastig te bereiken zijn. Wolf benoemt een studie die laat zien dat educatie op afstand via tele- en videoconsulten even effectief is als face-to-face contact. Deze studie is uitgevoerd in Montana, een staat met een enorm plattelandsoppervlak. Hoewel dit in Nederland minder een rol speelt, is het goed te beseffen dat dergelijke programma’s ook hier toegepast kunnen worden, ook al zijn de afstanden hier veel kleiner.

De lezing van Anne M. Wolf was onderdeel van het symposium ‘Diabetes Prevention—Addressing Implementation Challenges’, gehouden tijdens het congres van de American Diabetes Association 2021

Wellicht vindt u dit ook interessant

Plaats een reactie

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief

Agenda

Patiëntvoorbeelden m.b.t. vergoeding

Voeg je koptekst hier toe

Vergoeding diabetesmiddelen

Apothekersinstructies:

Er zijn 2 soorten terugbetalingsregelingen:
* TBR: patiënt declareert online of per post of de apotheker declareert namens de patiënt online
** HEVO-Consult: patiënt betaalt kosten eerst zelf en stuurt declaratie naar HEVO-Consult